SlovenskýMagyarEnglish

WIFI PRE TEBA

 28.01.2021

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+:311071V273

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Martovce, č.14, 947 01 Martovce

Miesto realizácie: Obec Martovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250€

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Kultúrny dom / Externý AP (47.8556715510728 ; 18.1269317865372)
  2. Požiarna zbrojnica / Externý AP (47.8569493674157 ; 18.1282594799995)
  3. Obecný úrad / Externý AP (47.8592457581969 ; 18.1288307905197)
  4. Futbalové ihrisko / Externý AP (47.861657218962 ; 18.1267547607422)
  5. Stĺp / Externý AP (47.8556823496527 ; 18.1235629320145)
  6. Stĺp / Externý AP (47.8537151712368 ; 18.1244507431984)
  7. Dom smútku / Externý AP (47.8709348979799 ; 18.1435132026672)
  8. Materská škola / Externý AP  (47.8558047334011 ;  18.1301665306091)
  9. Sklad / Externý AP (47.8567118039435 ; 18.1303060054779)
  10. Stĺp / Externý AP (47.8572625176023 ; 18.1090039014816)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 21.01.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.skZoznam aktualít: