SlovenskýMagyarEnglish

Obecný úrad

Starosta obce

  • Ing. István Keszeg

+421 905 458 588
starosta.martovce@pnet.sk

Zástupca starostu

  • Zoltán Erdélyi

Poslanci OZ  

  • Zoltán Erdélyi
  • Csaba Jakab
  • Gabriel Keszeg
  • Izabella Koncz, Bc.
  • Zuzana Krasková, PharmDr.
  • Viola Molnárová 
  • Július Redecký

Adresa

Obec Martovce

Obecný úrad Martovce č.14
947 01 Hurbanovo 1

martovce@pnet.sk
+421 35 76 84 110

Ďalšie informácie

Účtovníctvo, financie, personalistika, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie listín a podpisov, pokladňa:

martovce@pnet.sk

Podateľňa, úsek životného prostredia, stavebníctvo, dane z nehnuteľností, overovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva, sociálne služby:

dane.martovce@pnet.sk