SlovenskýMagyarEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 36)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
S211000616 / 2 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby Odb.: Obec Martovce
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
0 €
13/2023 zo dňa 20.11.2023 Zmluva o výpožičke Odb.: Obec Martovce
Dod.: Podunajské múzeum v Komárne - Duna Menti Múzeum Komárom
0 €
20/2023 Kúpna zmluva Odb.: Ondrej Lábsky
Dod.: Obec Martovce
431.60 €
19/2023 Kúpna zmluva Odb.: Oto Nehéz a Andrea Nehézová
Dod.: Obec Martovce
166 €
MC19102023-001 Zmluva č. MC19102023-001 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Martovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
180 €
18/2023 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Martovce
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
239 €
230820 08U02 Z M L U V A č. 230820 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Martovce
Dod.: Environmentálny fond
15 052.17 €
1639/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Martovce
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
5 000 €
15/2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec Martovce
Dod.: Mikuláš Nikkel
0 €
14/2023 Zmluva o reklame Odb.: Renewable Energy s. r. o.
Dod.: Obec Martovce
1 850 €
13/2023 Zmluva o reklame Odb.: Energy 14 s.r.o.
Dod.: Obec Martovce
1 850 €
E4308 08U02-D1 D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E4308 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022 Odb.: Obec Martovce
Dod.: Environmentálny fond
0 €
12/2023 Kúpna zmluva Odb.: Ján Jóba
Dod.: Obec Martovce
478.08 €
D1/7/2023 Dodatok č. 1 Odb.: Obec Martovce
Dod.: Euro Consult Invest, s.r.o.; skrátený názov: ECI, s.r.o.
0 €
10/2023 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Odb.: Ing. Peter Rabiansky a Ing. Katarína Rabianska
Dod.: Obec Martovce
0 €
5190061224 Poistná zmluva Odb.: Obec Martovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/14/054/171 Dohoda č. 23/14/054/171 Odb.: Obec Martovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
9/2023 Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združenia nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: NATUR-PACK, a.s.
Dod.: Obec Martovce
0 €
8/2023 Kúpna zmluva Odb.: Viktor Holocsy
Dod.: Obec Martovce
6 517 €
7/2023 Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Odb.: Obec Martovce
Dod.: Euro Consult Invest, s.r.o.; skrátený názov: ECI, s.r.o.
322 817.45 €
Generované portálom Uradne.sk