SlovenskýMagyarEnglish

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 13.01.2021

Vážení občania,

vzhľadom na súčasnú situáciu z dôsledkov šírenia pandémie COVID - 19 Vám dávame na vedomie, že svoje priznania k dani z nehnuteľností a dane za psa môže podať mailom na mailovú adresu dane.martovce@pnet.sk, alebo osobne  na obecnom úrade Martovce v úradných hodinách. Tlačivo priznania dane z nehnuteľností a dane za psa si môžete stiahnuť z prílohy.

Do 31. januára 2021 je potrebné nahlásiť zmeny týkajúce sa kúpi, predaja nehnuteľností, nadobudnutie nehnuteľností dedením, dražbou alebo iným spôsobom. Ďalej je potrebné nahlásiť zmeny týkajúce sa stavieb, a to vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, búracieho povolenia a i.

Do 31. januára 2021 je potrebné nahlásiť aj zmeny týkajúce sa  dane za psa. 

Tlačivo: https://www.martovce.sk/files/143123-Priznanie-k-dani-z-nehnute__nosti-2021.pdf


Zoznam aktualít: