SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.martovce.sk spravuje Obec Martovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Martovce 

Adresa:
Obecný úrad Martovce 
Martovce 14
947 01 Hurbanovo 1

IČO: 00306568

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Hurbanovo
Počet obyvateľov: 695
Rozloha: 1 996 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1438

Všeobecné informácie: info@martovce.sk
Podateľňa: podatelna@martovce.sk
Starosta: starosta@martovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@martovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 35 76 84 110

E-mail: sekretariat@martovce.sk

Kompetencie:
Obec Martovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Martovce je zriadený na Miestnom úrade v: Hurbanovo

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk