SlovenskýMagyarEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 8)
Názov Popis Dátum
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Martovce za rok 2023 - 27.02.2024
Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén Tájékoztatás a választópolgárok részére - 22.02.2024
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informáci e pre voliča - 22.02.2024
R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu - 22.02.2024
Kandidáti pre voľby prezidenta SR - 22.02.2024
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - 02.02.2024
mailová adresa - 02.02.2024
Volebný okrsok v obci Martovce - 02.02.2024
Generované portálom Uradne.sk