SlovenskýMagyarEnglish

Archív

Kúpna zmluva Ocu Boros
Zmluva-Brányik-Obec-Martovce 08.03.2017
Zmluvy 2016
Kúpna zmluva zo dňa 04.05.2016
Zámenná zmluva
ZMLUVA č. 119739 08U03, zverejnené dňa 23.11.2016
Zmluvy 2015
Dodatok č.2 Objem a cena dodávky elektriny na rok 2016
Zmluva ,,Podpora rozvoja športu"
Poistná zmluva 1
Poistná zmluva 2
Kúpna zmluva 12.08.2015
Zmluvy 2014
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, zverejnené dňa 13.02.2014
Zmluva o dielo
Kúpná zmluva 16.09.2014
Zmluva o reklame 17.09.2014
Zmluva o reklame 17.09.2014
SPP
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015 - 2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015 - 2016 , dodatok
Zmluvy 2013
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zverejnené dňa 27.12.2013
Zmluva o zridení vecného bremena, zverejnené dňa 23.10.2013
Kúpna zmluva, zverejnené dňa 22. 07. 2013
Štatút obce Martovce

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku

fotka k clanku