•  

Kontakty

Toto webové sídlo www.martovce.sk spravuje Obec Martovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Martovce 

Adresa:
Obecný úrad Martovce 
Martovce 14
947 01 Hurbanovo 1

IČO: 00306568

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Hurbanovo
Počet obyvateľov: 695
Rozloha: 1 996 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1438

Všeobecné informácie a 
podateľňa: martovce@pnet.sk
Starosta: Ing. István Keszeg, e-mail: starosta.martovce@pnet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 35 76 84 110

E-mail: martovce@pnet.sk, dane.martovce@pnet.sk

Kompetencie:
Obec Martovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Martovce je zriadený :    

Spoločný stavebný úrad Hurbanovo, Konkolyho námestie č.3, 947 01  Hurbanovo

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 ---
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 ---


Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu