•  

Zodpovedná osoba kontroly postupov pri spracúvaní osobných údajov, poskytovaní informácií a spolupráce s Úradom na ochranu osobných údajov

GDPR (General Data Protection Regulation) je európske nariadenie zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré od 25.5.2018 začnú platiť vo všetkých členských štátoch EÚ.

I keď je nariadenie č. 2016/679 (GDPR) pomerne rozsiahle, medzi hlavné zmeny, ktoré nás ovplyvnia najviac, môžeme radiť:

 • okruh osobných údajov sa podľa GDPR rozšíri o údaje technického charakteru
 • sprísnia sa pravidlá pre udelenie a preukázanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • budú sprísnené podmienky pre spracúvanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov
 • zavedenie povinnosti ustanoviť tzv. zodpovednú osobu (DPO, Data Protection Officer)
 • povinnosť viesť záznamy o spracúvaní osobných údajov
 • povinnosť nahlasovať bezpečnostné incidenty Úradu na ochranu osobných údajov ako i dotknutým osobám
 • podľa GDPR budú niektoré inštitúcie povinné vykonať analýzu vplyvov na ochranu osobných údajov (DPIA, Data Protection Impact Assessment) a konzultovať svoju činnosť s Úradom na ochranu osobných údajov
 • dotknuté osoby budú mať podľa GDPR právo byť vymazané alebo úplne zabudnuté
 • dotknuté osoby budú mať právo na prenos svojich osobných údajov
 • pokuty podľa GDPR budú omnoho prísnejšie

Zodpovedná osoba: Mgr. Krisztina Szevecsek

kontaktné údaje: gdprmartovce@gmail.com

tel.: 0915 / 753 870

Evidencia obyvateľstva

Kultúra

  Životné prostredie

  Podnikateľ

   Stavebníctvo

   Zoznam správnych poplatkov

   Pozemkové Spoločenstvo Martovce

    Dotazník

    Vážený občan, v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2014-2023. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.Dotazník môžete vyplniť TU: http://goo.gl/forms/NOVdCfiHHI

     Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

     Úradné hodiny

     Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
     Utorok: 08:00 - 12:00 ---
     Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16.30
     Štvrtok: nestránkový deň
     Piatok: 08:00 - 12:00 ---


     Fotogaléria

     Kalendár

     Kalendár zvozu odpadu