SlovenskýMagyarEnglish

Výzvy pre občanov/chovateľov, ktorí nemajú chovy ošípaných registrované, aby tak vykonali v termíne do 23.10.2020

 14.10.2020

Výzvy pre občanov/chovateľov, ktorí nemajú chovy ošípaných registrované, aby tak vykonali v termíne do 23.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno vyzýva občanov/chovateľov, ktorí nemajú chovy ošípaných registrované, aby tak vykonali v termíne do 23.10.2020. 

Od 26.10.2020 bude vykonávaná úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Chovateľom, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie chovu, bude vydané opatrenie a po jeho nesplnení sa pristúpi k udeľovaní sankcii, prípadne k utrácaniu zvierat.

http://www.martovce.sk/files/204141-Povinnos___registr__cie_chovu_o____pan__ch__1_.pdf


Aktualitások listája: