SlovenskýMagyarEnglish

Szerződések


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 39)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: NATUR-PACK, a.s.
Dod.: Obec Martovce
0 €
O/7/2024 Zmluva o dielo Odb.: Obec Martovce
Dod.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
0 €
12098/2023-M_ODPD Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Martovce
50 000 €
S211000616 / 2 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby Odb.: Obec Martovce
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
0 €
13/2023 zo dňa 20.11.2023 Zmluva o výpožičke Odb.: Obec Martovce
Dod.: Podunajské múzeum v Komárne - Duna Menti Múzeum Komárom
0 €
20/2023 Kúpna zmluva Odb.: Ondrej Lábsky
Dod.: Obec Martovce
431.60 €
19/2023 Kúpna zmluva Odb.: Oto Nehéz a Andrea Nehézová
Dod.: Obec Martovce
166 €
MC19102023-001 Zmluva č. MC19102023-001 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Martovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
180 €
18/2023 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Martovce
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
239 €
230820 08U02 Z M L U V A č. 230820 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Martovce
Dod.: Environmentálny fond
15 052.17 €
Generované portálom Uradne.sk