SlovenskýMagyarEnglish

Természet

Zsitvai Természetvédelmi Rezervátum A Martos (Martovce) és Ógyalla (Hurbanovo) községek kataszterében található rezervációt 1993- ban nyilvánították védetté. A maga 32,53 hektárjával az európai összefüggő természetvédelmi területek hálózatának, a NATURA 2000-nek a része, amelyben SKUEV 0159- ként tartják nyilván. A rezerváció a Zsitva folyó árterében fekszik. A terület Szlovákia legmelegebb klímájú régiójának része egyben. A rezervátum területét mocsaras és erdős élőhelyek együttese alkotja. Az itt lévő lágy (fűz és nyárfa alkotta) ligeterdők a madarak számára fészkelőhelyként és menedéként szolgálnak. A mocsaras területekre jellemző fajok közül megtalálható itt a vízitök (Nuphar lutea), a réti iszalag (Clematis integrifolia), a nyári tőzike (Butomus umbellatus). A területen több mint 100 madárfaj él, többek közt a törpegém (Ixobrychus minutus), a közép fakopáncs (Dendrocopos medius), a fekete harkály (Dryocopus martius) és tövisszúró gébics (Lanius collurio). A terület az értékes nyári lúd (Anser anser), a guvat (Rallus aquaticus), a kabasólyom (Falco subbuteo), a nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides), a nádrigó (Acrocephaus arundinaceus), a foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), az erdei fülesbagoly (Asio otus), a macskabagoly (Strix aluco), a réti fülesbagoly (Asio flammeus) és a nagy kócsag (Casmerodius albus) élőhelyek. A kétéltűek közül jellemző a vöröshasú unka (Bombina bombina), a dunai gőte (Triturus dobrogicus) , a pettyesgőte (Triturus vlgarius), a zöld levelibéka (Hyla arborea ), az erdei béka (Rana dalmatina) és a kecskebéka (Rana kl. exculenta). Az emlősöket a vidra (Lutra lutra) és a hermelin (Mustela erminea) képviseli.