•  

Archív zmlúv

1 2 3 4

Zmluvy do 2013

Zmluva č. 946/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 872/2011/D
Kúpna zmluva
Zmluva o zriadení vecných bremien
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Kúpna zmluva
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KaHR-22VS-0801/0022/15
Kúpna zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: HUSK/0901/2.1.1/0180
Dodatok zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 942/2011 ZZ
Zmluva o termínovanom úvere č. 524/2011/UZ
Zmluva o termínovanom úvere č. 524/2011/UZ Príloha - Odkladacie podmienky
Zmluva o termínovanom úvere č. 524/2011/UZ Príloha - Špecifické podmienky úveru
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 870/2011/D
Zmluva o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ
Zmluva o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ Príloha - Odkladacie podmienky
Zmluva o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ Príloha - Špecifické podmienky úveru

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 ---
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 ---


Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu