Výzvy

Výzvy 2016
pdf Výzva na predkladanie cenových ponúk Nákup tovaru 19.02.2016
pdf Výzva na predkladanie cenových ponúk Rekonštrukcia námestia 19.02.2016
pdf Výzva na predkladanie cenových ponúk Zabazpečenie poradenstva 19.02.2016
pdf Výzva na predkladanie ponúk pre nie bežne dostupné zákazky služba 13.11.2017