Výzvy

Výzvy 2016
pdf Výzva na predkladanie cenových ponúk Nákup tovaru 19.02.2016
pdf Výzva na predkladanie cenových ponúk Rekonštrukcia námestia 19.02.2016
pdf Výzva na predkladanie cenových ponúk Zabazpečenie poradenstva 19.02.2016