Zmluvy od 2013

Zmluvy 2013
pdf Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zverejnené dňa 27.12.2013
pdf Zmluva o zridení vecného bremena, zverejnené dňa 23.10.2013
pdf Kúpna zmluva, zverejnené dňa 22. 07. 2013
pdf Štatút obce Martovce
Zmluvy 2014
pdf Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, zverejnené dňa 13.02.2014
pdf Zmluva o dielo
pdf Kúpná zmluva 16.09.2014
pdf Zmluva o reklame 17.09.2014
pdf Zmluva o reklame 17.09.2014
pdf SPP
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015 - 2016
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015 - 2016 , dodatok
Zmluvy 2015
pdf Dodatok č.2 Objem a cena dodávky elektriny na rok 2016
pdf Zmluva ,,Podpora rozvoja športu"
pdf Poistná zmluva 1
pdf Poistná zmluva 2
pdf Kúpna zmluva 12.08.2015
Zmluvy 2016
pdf Kúpna zmluva zo dňa 04.05.2016
pdf Zámenná zmluva
pdf ZMLUVA č. 119739 08U03, zverejnené dňa 23.11.2016
Zmluvy 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Kúpna zmluva Ocu Boros
pdf Zmluva-Brányik-Obec-Martovce 08.03.2017
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Mandátna zmluva