Všeobecné záväzné nariadenia obce Martovce

VZN 2012
pdf VZN_1_2012
pdf VZN_2_2012
pdf VZN_3_2012
VZN 2013
pdf VZN_1_2013
pdf VZN_2_2013
pdf VZN_3_2013
pdf VZN_4_2013
pdf VZN_5_2013
pdf VZN 6_2013
pdf VZN_7_2013
pdf VZN_8_2013
pdf VZN_9_2013
pdf VZN 10 2013
Informácie občanov o civilnej ochrane
Informácie občanov o civilnej ochrane
pdf Odporúčanie občanom o civilnej ochrane
VZN 2014
pdf VZN 1 2014
pdf VZN 2 2014
pdf VZN 3 2014
pdf VZN 4 2014
VZN 2015
pdf VZN 1_2015
pdf vzn 2 2015
pdf vzn 3 2015
VZN 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov