Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Kniha Faktúr - za obdobie 01.2017 - 8.2017
pdf Knihafaktúr za obdobie 01.2016 - 12.2016
pdf Kniha Faktúr - za obdobie od 01.2015 -12.2015
jpg Rekapitulácia návrhu rozpočtu v roku 2015 0306568 Martovce
pdf Kniha Faktúr - za obdobie 01.2014 - 12.2014
pdf Kniha Faktúr - za obdobie 01.2013 - 12.2013
pdf Kniha Faktúr - za obdobie 01.2012 - 12.2012
pdf Faktúry 2011