Dokumenty

Evidencia obyvateľstva
pdf Žiadosť o určenie súpisného čísla
pdf Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu
pdf Návrh na zrušenie trvalého pobytu
pdf Komunálné Voľby 2014 výsledky volieb:
Kultúra
doc Zmluva o nájme KD
Životné prostredie
doc Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín
doc Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
pdf Zákon platný od 01.01.2014
pdf Vyhláška - zákon o ochr. prírody
Podnikateľ
pdf Žiadosť o zmenu prevádzkových hodín
Stavebníctvo
doc Tlačivá 2013
Zoznam správnych poplatkov
doc Zoznam správnych poplatkov
Pozemkové Spoločenstvo Martovce
zverejnené : dňa 06.02.2015
pdf Pozvánka
Dotazník
Vážený občan, v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2014-2023. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.Dotazník môžete vyplniť TU:http://goo.gl/forms/NOVdCfiHHI
pdf Dotazník
Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.
pdf scan0044
pdf scan0045
pdf scan0046
pdf scan0047
pdf scan0048