Príroda

Aluvim Žitavy
V rezervácii nad ústím rieky Žitavy sa návštevník môže pokochať pohľadom na malebnú krajinu s vŕbovým a trstinovým porastom. V tomto prekrásnom prostredí žije približne 76 druhov vtáctva, väčšinou vzácnych druhov.

   

Gémeš
Územie Gémesa zaberajú oráčinou obklopené vŕbové a topoľové lesy, ktoré často zaleje voda a zostane tu často po celé leto. Z vtáctva, okrem sivej a purpurovej volavky, podľa ktorej je územie pomenované, sa tu nachádza viac druhov. Sú tu aj močiare bohaté na živočíchy. 

Mŕtve rameno Nitry