•  

Zmluvy

Zmluvy 2017

  Zmluvy do 2013

  Zmluva č. 946/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 872/2011/D
  Kúpna zmluva
  Zmluva o zriadení vecných bremien
  Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
  Kúpna zmluva
  Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: KaHR-22VS-0801/0022/15
  Kúpna zmluva
  Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR č. zmluvy: HUSK/0901/2.1.1/0180
  Dodatok zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Dodatok č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
  Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 942/2011 ZZ
  Zmluva o termínovanom úvere č. 524/2011/UZ
  Zmluva o termínovanom úvere č. 524/2011/UZ Príloha - Odkladacie podmienky
  Zmluva o termínovanom úvere č. 524/2011/UZ Príloha - Špecifické podmienky úveru
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 870/2011/D
  Zmluva o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ
  Zmluva o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ Príloha - Odkladacie podmienky
  Zmluva o termínovanom úvere č. 525/2011/UZ Príloha - Špecifické podmienky úveru

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Kalendár zvozu odpadu